Τι σημαίνει η παροιμία "Στα μάτια δεν είναι νόμος";


Απαντήσεις

Το οράν δεν απαγορεύεται, αλλά εκ του οράν γεννάται το εράν, και κατά τούτου η θεία εντολή Ούκ επιθυμήσεις τήν γυναίκα τού πλησίον σου.Προσθήκη νέας απάντησης