Τι σημαίνει η παροιμία "Στα βούρλα πάει η ξυλόκοτα, κι η πέρδικα στη βρύση";


Απαντήσεις

Ο καθένας με τις συνήθειες του και την αξιοπρέπεια του.Προσθήκη νέας απάντησης