Τι σημαίνει η παροιμία "Σκόρδο μου, κρομμύδι μου, κάθε χαψιά και δάκρυ";


Απαντήσεις





Λέγεται για απώλεια πραγμάτων, δυσάρεστων και λυπηρών.

Συνώνυμο: Όλ' η έννοια μας κρομμύδι, κι η αφαντασιά μας σκόρδο.



Προσθήκη νέας απάντησης