Τι σημαίνει η παροιμία "Σαλιάγκου σπίτι καίγεται κι εκείνος τραγουδάει";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που ανόητα και επιπόλαια δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο μεγάλη συμφορά τους έχει χτυπήσει.

Συνώνυμο (αρχαία): Ώ κάκιστα ζώα, τών οικειών υμών εμπιπραμένων υμείς άδετε; = από τον μύθο του Αισώπου Κοχλίαι. Το παιδί κάποιου γεωργού έβραζε σαλιγκάρια, όταν άκουσε να τσιρίζουν στη βράση και είπε: Πανάθλια όντα, ενώ καίγονται τα σπίτια σας, εσείς τραγουδάτε;Προσθήκη νέας απάντησης