Τι σημαίνει η παροιμία "Αν σ' όλα υπάρχει νόμος, στα μάτια ποτέ δεν θα υπάρξει";


Απαντήσεις

Αντιευαγγελική του λαού αντίληψη κατά την οποία τα πάντα επιτρέπονται στα μάτια. Φυσικά το να βλέπεις επιτρέπεται, αλλά να το βλέπεις πονηρά δημιουργεί ένοχες σκέψεις, πράγμα που ο Κύριος απαγόρευσε λέγοντας Πάς ός εάν ίδη γυναίκα, πρός το επιθυμήσαι αυτής, ήδη εμοίχευσεν έν τή καρδία αυτού (Ματθ. Ε, 28). Εξάλλου, Έκ τού οράν τίκτεται τό εράν. Προς το πνεύμα της ευαγγελικής περικοπής ευρίσκεται σύμφωνος η εκπλήρωση της ανωτέρω παροιμίας Και στα μάτια υπάρχει νόμος, αν κοιτάζουν παρανόμως.Προσθήκη νέας απάντησης