Τι σημαίνει η παροιμία "Το ψάρι από το κεφάλι μυρίζει (ή βρομάει)";


Απαντήσεις

Οι αρχηγοί, αυτοί που είναι επικεφαλής, δίνουν το κακό παράδειγμα στους κατώτερους.

Συνώνυμα:

  • Από τον κακό τσοπάνο βδελιάζουν τα πρόβατα
  • Φιλεί γάρ τό υπήκοον τοίς άρχουσιν έπεσθαι
  • Ιχθύς έκ τής κεφαλής όζειν άρχεται


Προσθήκη νέας απάντησης