Τι σημαίνει η παροιμία "Πέτρα που κυλάει μούχλα ή μαλλί, ή χόρτο δεν πιάνει";


Απαντήσεις

Γιότι οι εχθροί της οκνηρίας ουδέποτε στερούνται τα αναγκαία για τη συντήρηση τους.

Συνώνυμα:

  • (αρχαία) Πλούτου οκνηρός ενδεής γίγνεται (Σολομώντας)
  • Λιθάρι που κυλάει δεν χορταριάζει


Προσθήκη νέας απάντησης