Τι σημαίνει η παροιμία "Περπατεί ίσια ο κάβουρας";


Απαντήσεις

Λέγεται για τους στρεβλούς στα ήθη.

Συνώνυμα:

  • Ο κάβουρας δεν έμαθε να ορθοποδάει
  • Καρκίνου πορεία
  • (αρχαία) Καράβου βάδισμα μιμείται


Προσθήκη νέας απάντησης