Τι σημαίνει η παροιμία "Παίζ' ο γάτος με τα ποντίκια";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που εμπιστεύονται τους εχθρούς, φυσικούς και άσπονδους.

Συνώνυμα:

  • Σαν η γάτα με τα ποντίκια
  • (αρχαία) Στέργει μύς γαλήν


Προσθήκη νέας απάντησης