Τι σημαίνει η παροιμία "Ούκ επαινεθείης ουδέ περί τό δείπνον";


Η αρχαία αυτή παροιμία σημαίνει...

Απαντήσεις





Δεν θα πουν καλά λόγια για σένα ούτε στο τραπέζι μετά την κηδεία σου. Λέγεται για τελείως άχρηστους. (Συνηθίζεται να επαινούν στο τραπέζι τον πεθαμένο, ακόμη κι αν ήταν ανάξιος).

Συνώνυμο: Αυτόν δεν θα τον κλάψει ούτε η μάνα του.



Προσθήκη νέας απάντησης