Τι σημαίνει η παροιμία "Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον";


Απαντήσεις

Τίποτε δεν γίνεται για πρώτη φορά επάνω στη γη.Προσθήκη νέας απάντησης