Τι σημαίνει η παροιμία "Ότι μαγειρεύεις τρως";


Απαντήσεις

Η αμοιβή σου είναι ανάλογη προς την εργασία σου.

Συνώνυμο (αρχαία): Έκαστος έν ιδίω νάκει λανθάνει.Προσθήκη νέας απάντησης