Τι σημαίνει η παροιμία "Ότι έβρεξεν, η γη το έπιε";


Απαντήσεις

Πρέπει να δεχόμαστε ότι γίνεται από τον Θεό, και ότι ο καιρός και η λησμονιά διασκεδάζουν τα βάσανα που έχουν περάσει.Προσθήκη νέας απάντησης