Τι σημαίνει η παροιμία "Όταν ψοφήσουν τ' άλογα έχουν τιμή τα γαϊδούρια";


Απαντήσεις





Λέγεται με τη σημασία ότι, όταν εκλείψουν οι αγαθοί άνδρες, τιμούνται οι πονηροί και οι ανίκανοι.



Προσθήκη νέας απάντησης