Τι σημαίνει η παροιμία "Όσο βαρεί ο άνθρωπος δεν βαρεί η πέτρα";


Απαντήσεις

Ο φτωχός ελεείται, αλλά δεν βοηθιέται συνεχώς.

Συνώνυμο: Ανθρώπου παρακάλεσις ομοιάζει την αγκάρια.Προσθήκη νέας απάντησης