Τι σημαίνει η παροιμία "Όσα πέτονται δεν τρώγονται";


Απαντήσεις

Τα πράγματα που φαίνονται όμοια διαφέρουν μεταξύ τους ουσιωδώς.

Συνώνυμα:

  • Όλα τα μελίσσια δεν κάνουν μέλι
  • Αν ήξερε κάθ' άνθρωπος για να 'ξανε κουβέντα, και τα γομάρια μ' άλογα θα 'βγαιναν στην αρέντα
  • (αρχαία) Πολλοί τοι ναρθηκοφόροι, παύροι δέ τε βάκχοι = πολλοί οι ναρθηκοφόροι, λίγοι όμως οι βρακχεύοντες. (Ναρθηκοφόροι = αυτοί που φέρουν τους νάρθηκες, δηλαδή τους καλαμωτούς σκελετούς) (Θύρσους).


Προσθήκη νέας απάντησης