Τι σημαίνει η παροιμία "Όσα βρέχει ο ουρανός, η γης τα καταπίνει";


Απαντήσεις

Αναφέρεται στην υποταγή προ του μοιραίου (σχετικά με παθητική αποδοχή του μοιραίου).

Συνώνυμο: Τι ρίχνει ο ουρανός και δεν βαστάει η γης.Προσθήκη νέας απάντησης