Τι σημαίνει η παροιμία "Ώς άνοιγ' ή καρδούλα μου, ν' ανοίγει ή κεφαλή σου";


Απαντήσεις

Όσο πόνο δοκίμασα τόση δυστυχία να σου συμβεί. Λέγεται ως κατάρα.Προσθήκη νέας απάντησης