Τι σημαίνει η παροιμία "Όρνιθος γάλα ζητείς";


Η αρχαία αυτή παροιμία σημαίνει...

Απαντήσεις

Ψάχνεις του πουλιού το γάλα. Ματαιοπονείς.Προσθήκη νέας απάντησης