Τι σημαίνει η παροιμία "Όπου του μέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει";


Απαντήσεις

Αν είναι μοιραίο να πνιγείς, κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει να πεθάνεις στην ξηρά.

Συνώνυμο (αρχαία): Μένει έκαστος τού θ' όπερ μέλλει παθείν.Προσθήκη νέας απάντησης