Τι σημαίνει η παροιμία "Όπου γάιδαρος, κι αυτός σαμάρι";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που απρόσκλητα εισέρχονται σε ότι αισχρό και βλαπτικό, και γι' αυτούς που αναπόφευκτα προσκολλώνται σε επιχειρήσεις αξιοκατάκριτες.Προσθήκη νέας απάντησης