Τι σημαίνει η παροιμία "Οπού δεν είδε το πρωί ούτ' όλη την ημέρα";


Απαντήσεις

Αυτός που δεν ευτύχησε στη νεότητα του δεν πρόκειται να ευτυχήσει μέχρι θανάτου.Προσθήκη νέας απάντησης