Τι σημαίνει η παροιμία "Όπου δεις πολλή αγάπη, δέξου και πολλή αμάχη";


Απαντήσεις

Κατά κανόνα, η αγάπη συνοδεύεται από αντιθέσεις και αντιμαχίες.Προσθήκη νέας απάντησης