Τι σημαίνει η παροιμία "Όποιος περπατεί βρεγμένος δεν φοβάται τη βροχή";


Απαντήσεις

Αυτός που έπεσε μια φορά σε απόγνωση δέχεται χωρίς πόνο και τα ενδεχόμενα δεινά.

Συνώνυμο (αρχαία): Πτωχός ούχ υφίσταται απειλήν (Σολομώντας).Προσθήκη νέας απάντησης