Τι σημαίνει η παροιμία "Οι μύγες πάντα τρέχουν εκεί που βρίσκουν μέλι";


Απαντήσεις

Όπου υπάρχει υλική ευχαρίστηση, εκεί συρρέουν αυτοί που κλίνουν (τείνουν) προς τα αισχρά και τρυφηλά (φιλήδονα).

Συνώνυμο: Σαν οι κόρακες στο ψοφίμι τρέχουν.Προσθήκη νέας απάντησης