Τι σημαίνει η παροιμία "Ο χάρος ήρθε στην πόρτα, κι όλοι τη νύφη εκοίταζαν";


Απαντήσεις

Παροιμιακή αφήγηση για τη θέση της νύφης στο σπίτι των πεθερικών.Προσθήκη νέας απάντησης