Τι σημαίνει η παροιμία "Ο Θεός είναι ψηλά, μόνον βλέπει χαμηλά";


Απαντήσεις

Λέγεται για κακούργους οι οποίοι μπορεί να περάσει πολύς χρόνος, αλλά τιμωρούνται δεόντως από τη θεία δίκη.

Συνώνυμο (αρχαία): Ζεύς γάρ κατήει χρόνος είς τάς διφθέρας · Όψέ θεών αλέσουσι μύλοι, αλέουσι δέ λεπτά = αργά αλέθουν οι μύλοι των θεών, αλέθουν όμως τέλειαΠροσθήκη νέας απάντησης