Τι σημαίνει η παροιμία "Ο γεωργός θέλει βροχή, κι ο κεραμάς την ξέρη";


Απαντήσεις

Ο καθένας επιδιώκει τον συμφέρον του, και φροντίζει για τον εαυτό του, και ως εκ τούτου, άλλοι ευχαριστιούνται και άλλοι δυσαρεστούνται από τα φυσικά φαινόμενα και αποτελέσματα.

Συνώνυμα (αρχαία): Ουδέ ό Ζεύς, ούθ' ύων πάντας ανδάνει, ούδ' ανέχων.Προσθήκη νέας απάντησης