Τι σημαίνει η παροιμία "Ο αγαπών δεν γνωρίζει «αδύνατον»";


Απαντήσεις

Διότι στο λεξικό του έρωτα δεν υπάρχει η λέξη «αδύνατον».Προσθήκη νέας απάντησης