Τι σημαίνει η παροιμία "Το νυφικό εστρώσανε, τον χοίρο εμαδούσαν / και τον γαμπρό νιμένανε και δεν το εθωρούσαν";


Απαντήσεις

Λέγεται, μεταφορικά, για αποτυχία έργου, εξαιτίας της αποχώρησης αυτού που το ανέλαβε, για το οποίο κατεβλήθηκαν πολλές προσπάθειες και έγιναν πολλές προπαρασκευές.Προσθήκη νέας απάντησης