Τι σημαίνει η παροιμία "Νηστεύει ο δούλος του Θεού γιατί ψωμί δεν έχει";


Απαντήσεις

Λέγεται, ειρωνικά, γι' αυτούς που είναι εγκρατείς λόγω ανέχειας.Προσθήκη νέας απάντησης