Τι σημαίνει η παροιμία "Το 'να χέρι νίβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο";


Απαντήσεις





Λέγεται για την αλληλοβοήθεια μεταξύ των ανθρώπων, η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχία.

Συνώνυμα (αρχαία):

  • Α χείρ τά χείρα νίζει
  • Χείρ χείρα νίπτει, δάκτυλος δέ δακτύλους


Προσθήκη νέας απάντησης