Τι σημαίνει η παροιμία "Να 'χαν οι κουρούνες γνώση, να σου δίνανε καμπόση";


Απαντήσεις

Λέγεται για ανόητους, και σ' αυτούς που, λόγω γήρατος, έγιναν ηλίθιοι.

Συνώνυμο (αρχαία): Ανδρός γέροντος ασταφίς τό κρανίον = το κρανίον του γέροντα είναι σταφιδιασμένο. Λέγεται για οτιδήποτε άχρηστο.Προσθήκη νέας απάντησης