Τι σημαίνει η παροιμία "Να καβούρους, δώσ' μου αλεύρι";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που ανταλάσσουν τα ευτελή (ταπεινά) με τα αξιόλογα.Προσθήκη νέας απάντησης