Τι σημαίνει η παροιμία "Μικρόν κώλον δεν έδειρες, μέγαν μη φοβερίζεις";


Απαντήσεις

Τα κακά από τη τρυφερή ηλικία μπορούν να περιοριστούν.Προσθήκη νέας απάντησης