Τι σημαίνει η παροιμία "Με τη μυρωδιά σ' ευρίσκει";


Απαντήσεις

Από ένα μικρό τεκμήριο ανακαλύπτονται τα αφανή.

Συνώνυμο (αρχαία): Έξ ενός τά πάνθ' ορά.Προσθήκη νέας απάντησης