Τι σημαίνει η παροιμία "Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις";


Απαντήσεις

Η διδασκαλία και το παράδειγμα των μεγαλύτερων επιδρούν θετικά στους νεότερους.

Συνώνυμο (αρχαία): Εσθλά μέν απ' εσθλών μαθήση τα αγαθά (καλά) πράγματα από καλούς ανθρώπους θα τα μάθεις.Προσθήκη νέας απάντησης