Τι σημαίνει η παροιμία "Το μάτι του αφέντη παχαίνει τ' άλογο";


Απαντήσεις

Αυτός που επιστατεί αυτοπροσώπως τα πράγματα του σπιτιού του καρπώνεται περισσότερα οφέλη.

Συνώνυμα:

  • (αρχαία) Οφθαλμός δεσπότου τόν ίππον πιαίνει
  • (αρχαία) Ουδέν ούτω πιαίνει τόν ίππον ώς βασιλεύς οφθαλμός
  • Του νοικοκύρη το μάτι παχαίνει το βόδι
  • Το μάτι του νοικοκύρη, κοπριά στο χωράφι


Προσθήκη νέας απάντησης