Τι σημαίνει η παροιμία "Κουτσοί γονείς κάνουν καλά παιδιά";


Απαντήσεις

Πολλές φορές από γονείς πονηρούς γεννιούνται αγαθά παιδιά.Προσθήκη νέας απάντησης