Τι σημαίνει η παροιμία "Κοσκίνω ύδωρ αντλείς";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Με κόσκινο αντλείς νερό. ματαιοπονείς.

(νεοελληνικά) Κουβαλεί με το κόσκινο νερό.Προσθήκη νέας απάντησης