Τι σημαίνει η παροιμία "Κι αυτός της πομπής, κι ο άλλος της γάνας";


Απαντήσεις

Λέγεται για ανθρώπους που έχουν κοινά αισθήματα ατιμίας και κακότητας.

Συνώνυμο (αρχαία): Έκ τής αυτής ψιάθου γεγονώς.Προσθήκη νέας απάντησης