Τι σημαίνει η παροιμία "Κάθε πουλί με τη λαλιά του κελαδεί";


Απαντήσεις

Ο καθένας έχει ιδιαίτερους τρόπους, και διαφέρει από τους ομοίους του.

Συνώνυμο (αρχαία): Άλλο γλαυξ, άλλο κωρώνη φθέγγεται.Προσθήκη νέας απάντησης