Τι σημαίνει η παροιμία "Κάθε πόρτα έχει και το καρφί της";


Απαντήσεις

Κάθε κοινωνία συνίσταται από κάθε φυλή και θρησκεία.

Συνώνυμο: Από κάθε καρυδιάς καρύδι Αρχαία: Ούκ έστιν ευρείν βίον άλυπον έν ουδενί.

Κάθε σπιτικό έχει το πρόβλημα του... που δεν γνωρίζει ο περίγυρος.

Προσθήκη νέας απάντησης