Τι σημαίνει η παροιμία "Ηύρε του πουλιού το γάλα";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που απολαμβάνουν πράγματα δυσεπίτευκα (=που δύσκολα επιτυγχάνονται) και πολύτιμα.Προσθήκη νέας απάντησης