Τι σημαίνει η παροιμία "Η τιμή απ' το σπίτι βγαίνει, κι η πομπή απ' το σπίτι βγαίνει";


Απαντήσεις

Από το σπίτι βγαίνουν και οι έπαινοι και οι ψόγοι.

Συνώνυμο (αρχαία): Οίκοθεν ό μάρτυς.Προσθήκη νέας απάντησης