Τι σημαίνει η παροιμία "Η ψείρα τρώγει από το αφέντη της";


Απαντήσεις

Από τους εύπορους, οι άποροι που τους υπηρετούν προμηθεύονται τα ζωάρκεια (= η επάρκεια των αναγκαίων για τη διατήρηση της ζωής).

Συνώνυμο (αρχαία): Έκ τής πληρεστάτης είς τήν κενωτέραν.Προσθήκη νέας απάντησης