Τι σημαίνει η παροιμία "Η βερεσέ κλειδαριά τρώει την πόρτα";


Απαντήσεις

Αυτός που δανείστηκε για την κατασκευή της κλειδαριάς, θα χάσει (συναπολέσει) και την κλειδαριά και την πόρτα, διότι η διά δανείου αγορά κτήματος είναι ασύμφορη.Προσθήκη νέας απάντησης