Τι σημαίνει η παροιμία "Γυμνός, σαν από την κοιλιά της μάνας του έμεινε";


Απαντήσεις

Λέγεται για τους πολύ φτωχούς, αυτούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα.

Συνώνυμο (αρχαία): Γυμνός ώς από μητρός = γυμνός, όπως βγήκε απ' την κοιλιά της μάνας του.Προσθήκη νέας απάντησης