Τι σημαίνει η παροιμία "Γρόσια έχουνε κι οι κατσίβελοι";


Απαντήσεις

Δεν προσθέτουν καμία αξία τα γρόσια στο άτομο που τα κατέχει.Προσθήκη νέας απάντησης