Τι σημαίνει η παροιμία "Γλυκύ μέλι και πνιξάτω";


Απαντήσεις

Γλυκό το μέλι και ας πνίγει.

Γιατί ο Τέρπανδρος (Λέσβιος ποιητής και μουσικός, 710 π.Χ.)πνίγηκε καθώς έτρωγε σύκα.Προσθήκη νέας απάντησης